Kenophobia

KENOPHOBIA Group Show at CAN Christina Androulidaki Gallery

Gallery artists Dimitris Ameladiotis, Zoi Giabouldaki, Nikos Sepetzoglou and Spyros Staveris participate in the group exhibition KENOPHOBIA at CAN Christina Androulidaki Gallery.