FOURNOS

Irini Bachlitzanaki

FOURNOS

Irini Bachlitzanaki participates in FOURNOS, an artwork-intervention by artists Vasiliki Sifostratoudaki and Maria Tzanakou that will take place in a traditional bakery in Githio, Lakonia, Greece in the summer of 2016. In the context of FOURNOS, between 01-04 August 2016 the bakery will resume its normal working hours (07:00-15:00).

Participating artists and researchers: Irini Bachlitzanaki, Fani Bitou, Dora Economou, Eleni Fountoulaki, Kyveli Lignou-Tsamantani, Rilène Markopoulou, Panos Profitis, Vasiliki Sifostratoudaki, Sriwhana Spong, Maria Tzanakou, Vassiliki Tzanakou, Augustus Veinoglou, Vasilis Zografos

For more info please visit fournosplatform