Art-Athina 2011

23.05-25.05.2011

Presented Artists:

Leonidas Giannakopoulos
Vangelis Gokas
Gregory Grozos
Yannis Malegiannakis
Dimitris Meranztas
Spyros Staveris
Theodoros Zafeiropoulos