Nikos Papadimitriou

Little Man

04.01.2017 - 04.02.2017

Elika Gallery presents the solo exhibition Little Man by Nikos Papadimitriou.